Privacy Policy

The General Data Protection Regulation GDPR

Om ons in orde te stellen met de richtlijnen van de GDPR ofwel AVG die sinds 25 mei 2018 van kracht zijn, informeren wij u hierbij over onze manier van opslaan, bewaren, verwerken en uitwisselen van uw persoonlijke gegevens.

Alle therapeuten werkzaam in de praktijk Fysioconcept verwerken uw gegevens uitsluitend in een programma specifiek bestemt en ontworpen voor dossiermanagement voor kinesitherapeuten en medische beroepen. dit programma is beveiligd volgens strikte normen om uw gegevens ten alle tijde te beschermen.

Wij verwerken en delen deze gegevens strikt volgens de normen en regels van de AVG ofwel GDPR. De therapeuten houden zich aan de wettelijke verplichtingen die hem als medisch beroep zijn opgelegd.

U heeft de mogelijkheid om afwijkingen op deze algemene regeling aangaande uw gegevens te verzoeken door uw therapeut om een GDPR formulier te vragen waarin u afwijkingen kunt aangeven. Wij zijn steeds bereid tot bijkomende toelichting hieromtrent.

GDPR-antique